Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. BraceTime actualiseert met regelmaat deze website, voor zover er wijzigingen zijn geweest.

Het is desondanks mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

BraceTime aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of (deels) onvolledige informatie. Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, alle rechten voorbehouden.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacyreglement en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Mocht naar uw mening de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen! Ons mailadres is: communicatie@toedstadvandezon.nl